Spirituális csatorna

Esther és Jerry Hicks

ABRAHAM – A HATÁRTALAN INTELLIGENCIA
Tanítások a nem fizikai dimenziókból


Létezik egy Abraham elnevezésű csodálatos tanítókból álló csoport a nem-fizikai dimenziókban, mely határtalan intelligenciáján keresztül osztja meg az emberiséggel az Univerzum működésének törvényeit. Abraham csodálatos információkkal és útmutatásokkal szolgál mindennapi valóságunk megteremetéséhez, hogy a tudatosság emelkedésével az emberiség megtanulja alkalmazni az Univerzum működésével összhangban álló tudatos teremtést, az egyetemes jólét, boldog mindennapjainak megteremtése érdekében. Abraham magasabb dimenzióból beszél hozzánk, és jól érthetően magyarázza el, hogy miképpen tudjuk vágyaink szerint, vagy éppen ellenkezőleg alakítani valóságunkat. Az Abraham által átadott információk egy teljesen új világnézetet nyitnak meg számunkra, mellyel egy sokkal pozitívabb nézőpontból szemlélhetjük valóságunkat, és az abban lezajló események sorozatát. Minden ember rendelkezik azzal a képességgel, melyet teremtésnek hívnak, és bármilyen furcsán is hangzik, az emberek maguk teremtik meg a kellemes és a kellemetlen tapasztalataikat egyaránt. Miután megtudjuk, hogy a Vonzás Törvénye hogyan is működik, lehetőségünk adódik sokkal tudatosabban megteremteni tapasztalatainkat. Ennek tanítása pedig Abraham szeretetteli üzenetein keresztül most elérkezik hozzánk.

Abraham egy fejlett tanárokból álló csoport, akik Esther fizikai testén keresztül mondják el nem-fizikai perspektívájukat. A mi felfogóképességi szintünkön beszélnek az ő jelen pillanatukból a mi mostunkba, egy sor szeretetteli, figyelemre méltó, ragyogóan egyszerű, nyomtatott anyagban, videókban és hanganyagokban teljes önmagunk ön-felemeléséhez.

U.i: Nem szükségszerű, hogy egy másik személy megértse a Világegyetem Törvényeit vagy azokat a folyamatokat, melyeket mi ajánlunk neked azzal a céllal, hogy egy csodálatos, boldog, termékeny Élettapasztalatod legyen. Te vagy a tapasztalatod vonzója. Csak Te!


Jerry és Esther Hicks az Abraham-tól érkező szavak tisztaságán és gyakorlatiasságán felbuzdulva, 1986-ban kezdték el megosztani Abraham tapasztalatukat néhány közeli üzlettársukkal. Felismerve ennek gyakorlati eredményeit, elkezdték elhalmozni Abraham-ot személyes kérdésekkel, pénzügyi, egészségi és kapcsolatok tekintetében. Hicks-ék eldöntötték, hogy Abraham tanításait széles körben elérhetővé teszik az érdeklődők számára. És ez a kör tovább bővül, ahogyan ezt az oldalt olvasod. Jerry és Esther több, mint 600 Abraham-Hicks könyvet, CD-t, kazettát, DVD-t, és videót adott ki a Vonzás Törvényéről, és ezeket nyílt interaktív Art of Allowing (A Megengedés Művészete) workshop-okon mutatták be egy év alatt 60 városban azoknak, akik azért gyűlnek össze, hogy részt vegyenek a gondolat eme haladó áramlásában.
Habár mindez az egész világon kiterjedt figyelmet kapott a Science of Deliberate Creation (A Megfontolt Teremtés Tudománya) vezető gondolkodói által, akik Abraham tanításai közül rengeteget beépítettek könyveikbe, előadásaikba, beszédeikbe, forgatókönyveikbe, szövegkönyveikbe, stb. mégis ennek az anyagnak az elsődleges terjesztése személytől személyig terjed, ahogyan egyénileg elkezdik felfedezni ezeknek az anyagoknak az értékét a gyakorlati, személyes tapasztalatokon keresztül.

Forrás: Az Abraham-Hicks weboldal: https://www.abraham-hicks.com/